Pres Fabrika Taşıma

Proseslerin büyütülmesi için alınan makinelerin / hatların kurulum aşamaları:

  • Çalışır durumda makinelerin / proseslerin demontajının gerçekleştirilmesi,
  • Yükleme yöntemlerinin tespiti ve yüklemenin organizasyonun yapılması,
  • Nakliye işlemlerinin birbiri içinde koordinasyonu,
  • Kurulacak alan kontrolleri ve zeminin hazırlanması,
  • İhtiyacınız olabilecek zemin etrafının kapatılması,
  • Proses besleme enerjilerinin çekilmesi,
  • Proses besleme hava ve su hatlarının devreye alınması,
  • Proses için gerekli olabilecek soğutma sistemlerinin projelendirilmesi,
  • İhtiyaç halinde elektrik pano revizyonları.